Найти на сайте: параметры поиска

Увага!!! Невялікія апавяданні і вершы пададзены ў поўным варыянце.Жанры класічныя

   Жанры класічныя — лірычныя вершаваныя жанры, якія ўжываліся ў класічнай (перш за ўсё антычнай) паэзіі і перайшлі пазней у новыя літаратуры розных народаў свету.
   Асобныя з жанраў класічных, некалькі, а то і значна відазмяніўшыся, дайшлі да сённяшняга дня (эпіграма, песня, раманс, гімн, ода, эпітафія, элегія, пасланне, пародыя), іншыя зніклі зусім або ўжываюцца надзвычай рэдка (ідылія, эпіталама, эклога, дыфірамб, панегірык, мадрыгал, канцона, пастараль, псальм, серэнада, альба, стансы, ямбы, апалог).
   Жанры класічныя — інтэрнацыянальны набытак вершаванага слова. Яны пасадзейнічалі ўзбагачэнню жанравай палітры еўрапейскай паэзіі, пашырэнню кола тэм і матываў у вершатворчасці розных нацый і народнасцей.
 

Похожие статьи:

ВВершаваныя жанры

ЛЛіра-эпічныя жанры

ЖЖанр літаратурны